Alkol Eroinden Daha Tehlikeli, Eroin'i Bırakmak İçin Başka Maddelere Yönelmeyin


Alkol eroinden daha tehlikelidir

Alkol, şaşırtıcı şekilde Eroinden daha tehlikelidir. Bilim adamları 20 farklı uyuşturucu maddenin insanlar ve toplum üzerindeki etkilerini araştırdılar.Eroin, alkol, kokain ve buna benzer uyuşturucu maddelerin zararları arasında, eroinin bireyler için en zararlı olduğu düşünülüyorken, yapılan bir araştırma gösterdi ki alkolün tümünün içinde en kötü etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.Araştırmada tütünün en az kokain kadar zararlı olduğu ortaya çıktı. Ecstasy ve marijuana’nın alkolden daha az zararlı olduğu belirlendi. Bu tür maddeler, 0 dan 100 kadar belirli bir ölçekle gösterilir. Eroinin oranı 55 iken Alkol 72 ile en yüksek orana sahip olduğu belirlendi.Araştırmacılar, uyuşturucu maddelerin, suç oranını nasıl etkilediğini, beyin ve vücut üzerindeki etkilerini içeren 16 faktörü incelediler. Kokain, daha fazla bağımlılık yaratan bir madde olmasına rağmen, alkol toplumdaki en zararlı uyuşturucu maddedir. Çünkü toplumda en yaygın kullanılan alkoldir.Sosyal bir içecek olarak alkol nüfusun büyük bir bölümü tarafından kullanılmaktadır. İnsanları mutlu eder aynı zamanda gevşetir. Beyne ulaştığı zaman dopamin adı verilen kimyasal bir madde üretir. Bu madde kişinin mutlu olmasına ve stresten uzaklaşmasına neden olur. Çok fazla alkol tüketimi, bedendeki neredeyse tüm hücreleri yıkıma götürebilmektedir.Dünya sağlık örgütü; intihara, trafik kazalarına, kalp ve karaciğer hastalıklarına neden olan alkolün, her yıl aşağı yukarı 3 milyon kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.Alkolün yasaklanması, kokain ve diğer uyuşturucu maddelerin yasaklanmasıyla aynı değildir. Alkol, Avrupa kültürün bir parçası olduğu düşünülür.Hükümetin, alkol tüketiminin tehlikelerine işaret etmesi ve nüfüsu bu konuda daha fazla eğitmesi gerekmektedir. Özellikle genç insanlar, yüksek bir risk grubundadır. Onlar enerji içecekleriyle alkolü birleştirerek içmeyi sevmektedirler. Bu da çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

Yorum yaptıktan sonra, gelen cevapların bildirimlerini almak istiyorsanız, "Beni Bilgilendir" işaretinin tıklanması gerekiyor.
İfadelerİfadeleri gizle