suboxone 8 mg sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster
suboxone 8 mg sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster

Suboxone 8 Mg/2 Mg 28 Adet Dilalti Tablet Prospektüsü

Suboxone 8 Mg/2 Mg 28 Dilalti Tablet


Suboxone'un Formülü:

Etkin Maddeler: Buprenorfin, nalokson
Yardımcı Maddeler: Laktoz monohidrat, mannitol, mısır nişastası, povidone K 30, anhidr
sitrik asit, sodyum sitrat, magnezyum stearat, asesülfam potasyum, doğal limon ve misket limonu aromaları

Endikasyonları:

SUBOXONE 8 mg/2 mg opioid (narkotik) tipi madde bağımlılığında kullanılan bir ilaçtır.
SUBOXONE 8 mg/2 mg, opiat türü (narkotik) madde tutkunluğu olan hastalar için, tıbbi,
sosyal ve psikolojik bir tedavi programının bir bölümünü oluşturmaktadır.

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

İlaç, madde bağımlılığı tedavisinde uzman olan doktorlar tarafından reçete edilir ve tedavisinin izlemesi gerekir.

SUBOXONE 8 mg/2 mg dilaltı tablet tedavisi, erişkinler ve 15 yaşından büyük ergenlerde kullanılmak içindir.

Dilaltı tabletler, beyaz, altıgen şeklinde bikonveks tabletler halindedir; bir yüzlerinde kılıç logosu bulunur, diğer yüzlerinde ise “N8” yazılıdır. 7 ve 28 tablet içeren kutular şeklinde ambalajlanmıştır.

Aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
-Buprenorfin, nalokson ya da SUBOXONE 8 mg/2 mg’daki diğer bileşenlerden herhangi
birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
- Ciddi solunum yetmezliğiniz varsa,
- Karaciğerinizde ciddi sorunlar varsa,
-Alkol zehirlenmesi veya alkol bağımlısı olup alkolü bıraktığınızda gelişen sıkıntı hissi, terleme, hallüsinasyonlar, hafıza bozukluğu, kuruntular, el parmakları, dil ve göz kaslarında titreme (delirium tremens) varsa.

Aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ
Kötüye kullanım/suistimal: 
Bazı insanlar, buprenorfini kötüye kullandıkları ya da alkol, benzodiazepinler (trankilizanlar), veya diğer opioidler gibi diğer Santral Sinir Sistemini baskılayan ilaçlar ile birlikte aldıkları için, solunum yetmezliği (soluk alıp verememe) nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir. Özellikle damar yolundan ve yüksek dozda bir kötüye kullanım çerçevesinde, hızlı seyreden karaciğer harabiyeti (karaciğer sorunları) olguları bildirilmiştir. Karaciğer harabiyeti, viral infeksiyonlar (kronik hepatit C), alkol kötüye kullanımı, iştahsızlık gibi özel durumlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, ilaçlarla da ilişkili olabilmektedir (örneğin: antiretroviral nükleozid analogları, asetilsalisilik asit (aspirin), amiodaron, isoniazid, valproat). Eğer şiddetli bitkinlik, kaşınma gibi belirtiler varsa, ya da eğer deri veya gözleriniz sararıyorsa, derhal doktorunuzu bilgilendiriniz, böylelikle size uygun bir tedavi uygulanabilecektir.
Bu ilacı, eğer bir narkotik madde (örn. morfin, eroin) kullandıktan sonra altı saatten daha kısa veya metadon ( şiddetli veya kronik bir ağrıya etki eden bir ağrı kesici aynı zamanda narkotik içerikli madde bağımlılarının tedavisinde kullanılan ilaç) kullandıktan sonra 24 saatten daha kısa bir süre içinde alırsanız, yoksunluk semptomlarına neden olabilir.
Bu ilaç uykululuk haline yol açabilir ve bu durum alkol ya da kaygı önleyici (anksiyalitik ) ilaçlarıyla artabilir.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:
- Yakınlarda geçirilmiş kafa travması ya da beyin hastalığı,
- Kan basıncında azalma,
- Erkeklerde idrar yoluna ilişkin bozukluklar (özellikle prostat büyümesine bağlı olarak).
Bu ilaç, bazı hastalıklarda oluşan ağrıları maskeleyebilir. Bu tip durumlarda bu ilacı almakta olduğunuzu doktorunuza söylemeyi unutmayınız.
Bu ilaç kan basıncınızın aniden düşmesine neden olabilir, eğer otururken veya yatarken hızla ayağa kalkarsanız, başınızın dönmesine yol açabilir.
Bu ilaç bağımlılığa sebep olabilir.
Atletler bu ilacın, içindeki etkin maddelere bağlı olarak, “anti-doping” testlere karşı pozitif bir reaksiyona yol açabileceğinin farkında olmalıdır.

Aşağıdaki durumlar söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:
- Astım ya da diğer solunum sorunları,
- Böbrek hastalığı,
- Karaciğer hastalığı.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız”

Yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Alkollü içecekler ile birlikte kullanmayınız. Çünkü alkol
SUBOXONE 8 mg/2 mg’dan kaynaklanan uyuşukluğu muhtemelen artıracaktır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik sırasında SUBOXONE 8 mg/2 mg kullanmamalısınız. Eğer hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, tedavinizin alternatif bir ilaç ile devam ettirilip ettirilmemesine karar verecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ürün sütünüze geçeceği ve emzirdiğiniz bebeği olumsuz olarak etkileyebileceği için,
SUBOXONE 8 mg/2 mg alırken emzirmeyi durdurmalısınız. Bu konuda doktorunuz ile konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı
SUBOXONE 8 mg/2 mg, trafikte güvenli bir şekilde araç sürme, makine kullanma, ya da
diğer tehlikeli aktiviteleri yerine getirme yetilerini az ya da orta derecede etkilemektedir.
SUBOXONE 8 mg/2 mg, özellikle alkol ya da santral sinir sistemi depresanlarıyla birlikte alındığında uyuşukluk, baş dönmesi, ya da düşünme bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen aktiviteler yürütülürken 
kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:


Tüm ilaçlar gibi, SUBOXONE 8 mg/2 mg’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler asagıdaki kategorilerde gösterildigi şekilde sıralanmıstır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok yaygın;
- Uykusuzluk
- Kabızlık
- Mide bulantısı
- Terleme
- Baş ağrısı
- Yoksunluk sendromu
Yaygın;
- Kilo kaybı
- Şişme (el ve ayaklarda)
- Yorgunluk
- Uyuşukluk
- Endişe
- Sinirlilik
- Karıncalanma
- Depresyon
- Cinsel istek azalması
- Kas spazmları
- Anormal düşünceler
- Gözyaşı bozuklukları
- Bulanık görme
- Yüz ve boyunda kızarıklık
- Kan basıncında artış
- Migren tiği ağrılar
- Burun akıntısı
- Boğaz ağrısı ve yutma esnasında ağrı
- Öksürük artışı
- Midede huzursuzluk
- İshal
- Anormal karaciğer fonksiyonları
- İştah kaybı
- Mide ve barsaklarda gaz
- Kusma
- Döküntü
- Kaşıntı
- Kurdeşen
- Ağrı
- Eklem ağrısı
- Kas ağrısı
- Bacaklarda kramplar
- İktidarsızlık
- İdrar anormallikleri
- Karın ağrısı
- Sırt ağrısı
- Halsizlik
- İnfeksiyon
- Titremeler
- Gögüs ağrısı
- Ateş
- Grip sendromu
- Genel rahatsızlık hissi
- Kaza sonucu yaralanmalar
- Baygınlık hali ve baş dönmesi
- Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkınca kan basıncında düşme
Yaygın olmayan;
- Lenf bezlerinde şişlik
- Heyecan (Ajitasyon)
- Titreme
- Anormal rüyalar
- Aşırı kas aktivitesi
- Kendi kişiliğine yabancılaşma (Depersonalizasyon)
- İlaç bağımlılığı
- Hafıza bozukluğu
- İlgi kaybı
- Kendini aşırı iyi hissetme
- Havale geçirme
- Konuşma bozukluğu
- Göz bebeklerinde küçülme
- İdrar yapmada sorunlar
- Gözde iltihab (Konjonktivit)
- Hızlı veya yavaş kalp atışları
- Düşük kan basıncı
- Çarpıntı
- Kalp krizi
- Nefes darlığı
- Astım
- Esneme
- Ağızda ağrı ve yaralar
- Dilde renk değişikliği
- Akne
- Deride nodüller
- Saç dökülmesi
- Deride kuruluk ve pullanma
- Eklemlerde iltihaplanma
- İdrar yolu enfeksiyonu
- İdrarda kan
- Anormal cinsel boşalma
- Ay hal kanamaları ya da vajinal sorunlar
- Böbrek taşı
- Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet
- Alerjik reaksiyon
- Düşmanlık hissi
Seyrek;
- Solunum depresyonu (şiddetli solunum güçlüğü) – Bkz “SUBOXONE 8 mg/2 mg’ı
aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız”
- Karaciğer problemleri; sarılık ile birlikte veya sarılık olmaksızın – Bkz “SUBOXONE
8 mg/2 mg’ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız”
- Halüsinasyonlar

İlaç etkileşimleri:


Birlikte başka ilaçların kullanılması SUBOXONE 8 mg/2 mg’ın istenmeyen etkilerini
artırabilir. Bu ilaçların kullanımı dikkatli bir şekilde izlenmelidir:
• Ruhsal bunalım ve gerilimi önlemek için kullanılan ilaç (Trankilizanlar)
• Kaygı önleyici ilaçlar (anksiyalitik)
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antidepresanlar)
• Sakinleştirici ilaçlar (benzodiazepinler)
• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.
Eğer doktorunuz sakinleştirici ilaç (benzodiazepinler) reçete ederse, reçete edilen dozdan fazlasını almamalısınız.

Bu ilacın benzodiazepinler (anksiyete ya da uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan
ilaçlar) ile birlikte alınması, solunum yetmezliğine bağlı olarak ölüme yol açabilir.
Aşağıdaki ilaçlar SUBOXONE 8 mg/2 mg’ın kan konsantrasyonlarını artırabilir. Dolayısıyla bu ilaçların SUBOXONE 8 mg/2 mg ile birlikte eş-zamanlı kullanımı yakından izlenmelidir ve bazı durumlarda doktorunuz tarafından doz azaltımı yapılması gerekebilir:
• HIV enfeksiyonlu hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Anti-retroviral ajanlar;
ritonavir, nelfinavir, indinavir)
• Dermatolojik, sistemik ve sindirim sistemi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde
kullanılan ilaçlar (Ketokonazol)
• Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ilaçlar (İtrakonazol)
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kullanım şekli ve dozu:


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Dilaltı yol, bu ilaç için etkili olan tek uygulama yoludur.

Tabletleri yutmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Tableti eriyinceye kadar dilinizin altında tutunuz. Tabletin erimesi 5-10 dakika sürebilir.
İlacınızı günde bir kez alınız.
“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”
Tedaviniz sırasında verdiğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz dozu ayarlayabilir.

SUBOXONE 8 mg/2 mg kullanımından en yüksek yararı görebilmek için doktorunuza, alkol,
alkol içeren ilaçlar, sokaktan alınan maddeler, ve doktorunuz tarafından reçete edilmemiş herhangi bir reçeteli ilaç dahil, aldığınız bütün ilaçları söylemelisiniz.

Tedavi süresi
Tedavinin uzunluğu, doktorunuz tarafından sizin için kişisel olarak belirlenecektir.
Belirli bir süre başarılı bir tedaviden sonra, doktorunuz almakta olduğunuz dozu basamaklı olarak, daha düşük bir tedaviye devam dozuna azaltabilir. SUBOXONE 8 mg/2 mg dozu durumunuza bağlı olarak, dikkatli bir tıbbi gözetim altında azaltılmaya devam edilebilir ve sonuç olarak tamamen sonlandırılabilir.
Sizi tedavi eden doktorunuzun onayı olmaksızın, tedavinizi herhangi bir şekilde
değiştirmeyiniz veya durdurmayınız.


Bu tedavinin etkinliği şunlara bağlıdır:
- Alınan doz ve,
- Birlikte yürütülen tıbbi, psikolojik ve sosyal tedavi kombinasyonu.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
SUBOXONE 8 mg/2 mg sadece yetişkinlerde ( 15 yaşın üzerinde) kullanılmaktadır. 15 yaşın
altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalar için kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:
Hafif ve orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda SUBOXONE 8 mg/2 mg dozunun
değiştirilmesi gerekli değildir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara doz ayarlaması gerekmektedir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hafif ile orta derecede karaciğer bozukluğu olan
hastalarda, mevcut en düşük başlangıç dozu (2mg) ve titiz bir doz ayarlaması önerilmektedir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise kullanılmamalıdır.

Eğer SUBOXONE 8 mg/2 mg’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SUBOXONE 8 mg/2 mg kullandıysanız:
İlacın doz aşımı durumunda, tedavi için derhal bir acil servise ya da hastaneye gitmeli veya götürülmelisiniz.
SUBOXONE 8 mg/2 mg’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SUBOXONE 8 mg/2 mg’ı kullanmayı unutursanız:
Doktorunuzla temasa geçiniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SUBOXONE 8 mg/2 mg ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Tedavinin ani bir şekilde bırakılması, çekilme semptomlarına yol açabilir.
Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olursa, doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

Suboxone Nasıl Alınır, Suboxone Nedir Detaylı Bilgi !

SUBOXONE NEDİR?

Subutex Nedir?

Subokson Nedir?

Buprenorfin Nedir?

Naloxone Nedir?

Suboxone hakkında ki yazımızı okuyup, suboxone nasıl alınır ? suboxone nedir ? gibi önemli soruların cevaplarını burada bulacağınız gibi, diğer bir çok faydalı bilgilendirmeyi ve ilacı kullanan kişilerin deneyimlerini/yorumlarını da okuyabilirsiniz. Aklınızda subokson ile ilgili hiç bir soru kalmasın! Burada ki yazılan bilgilerin hepsini okuduktan sonra hala aklınıza takılan bir şeyler olursa lütfen çekinmeden aşağıda ki yorum formunu doldurarak bize ulaşın, sorularınız cevapsız kalmayacak! 👍💪

Şimdi okumaya başlayalım...Selam arkadaşlar ben eski bir eroin bağımlısı olarak size suboxone (subokson) ilacını nasıl alacağınızı, suboxone ilacı nasıl kullanılır gibi soruların cevaplarını vereceğim.
subokson
suboxone 8 mg / 2 mg ilacı
Suboxone Nasıl Alınır ?

İlk önce İstanbul'da iseniz, direk Bakırköy Doktor Sadi Konuk Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin içinde olan Amatem'e gidip sıra numarası aldıktan sonra ilgili doktorla görüşüp eroin kullandığınızı söyleyin. Biraz abartın bence bir şey olmaz. Sonra size soracak ayaktan tedavi mi, yoksa yatarak tedavi mi?  Sonrasında idrarınızda opiyat ,eroin çıkarsa sizden azaltmanızı isteyecek vereceği diğer ilaçlarla sizde azaltmaya bakın yoksa ilaç yazması uğraştırıcı ve zor olur. Önerim ise ilk kez bırakacaksanız hastaneye yatış günü alın ve geldiğinde yatarak tedavi olun. İçerisi sıkıcı değil çok eğlenceli ve ilaç hakkında bilgi sahibi de olmuş olacaksınız... ama siz bilirsiniz tabi ki.


1. Suboxone Ayaktan Tedavi

Ayaktan tedavi, gördüğünüz gibi belirli günler hastaneye gelip Terapi (uyuşturucuyu bırakmak için söylenenler)lere katılıp, İdrar verip ilacı yazdırmaktır. Ama Bazen Seraquel ve diğer psikiyatrik ilaçları yazabilirler.


2. Suboxone Yatarak Tedavi

Yatarak  tedavi ise hastaneye yatış yapıp, minimum 15 gün (daha erkende çıkabilirsiniz ama sıkıntı olur) olup maksimum 2 ay veya 45 güne kadar yatarak, derslere katılarak etkinliklere giderek, sporlara katılarak, ilacınızı alıp paşalar gibi rahatınıza bakmakdır. Ben yatarak tedaviyi öneririm. En büyük desteği orda alıyorsunu size ailenizden yakın davranıyorlar. Hayata tekrardan geliyorsunuz orda. Oranın kurallarına uymazsanız kavga ederseniz atılırsınız. İçeri girince kuralları öğrenirsiniz. Oranın Kıymetini anlarsınız. Doktorları çok iyi, insanları iyimser olma çabasında, bırakmak için yatarak tedaviyi seçin.


3. Suboxone Kullanımı

Suboxone'u ilk aldığınızda  2'lik dil altı tablet verirler ama sonra yükseltmek isterseniz veya doktor isterse, 2 mg şeklinde yazılan ilaç bitince bir daha gideceğiniz vakit hastaneye doktor ile görüşüp suboxone 8 mg tablet yazdırabilirsiniz. 
Suboxone'nun limon tadı vardır, acı değildir. İlaç ile 3-4 günde yoksunluğunuzu atabilirsiniz. Sıkıntılardan kurtulmak için ise baya bir zaman lazım. Eğer kafanızda bitirdiyseniz sıkıntı olmaz suboxone yeterlidir ama bitiremediyseniz kendinizi kandırdıysanız canınız hala çekiyorsa o nalet şeyi, gidip hastaneye başvurun sıranızı bekleyin ve sonra yatın!
Suboxone bildiğiniz gibi Kırmızı reçete bir ilaçtır, yani narkotik ilaç uyuşturucu içeren ilaçlar kategorisindedir.
Suboxone Etki Mekanizması, Etkisi Nelerdir?

Suboxone Etki Mekanizması ve Etkileri Nelerdir?


suboxone nedir

Suboxone’un eroin ve diğer opiyat bağımlılığında çekilme belirtilerinin azalmasını sağlayan etken madde içerdiği buprenorfindir. Eroin ve diğer opiyatların aktive ettiği mü reseptölerine kısmi olarak bağlanır . Bu kısmi etki sayesinde eroin ve diğer opiyatlarla oluşan öforik etki ortaya çıkmazken, eroinin çekilme belirtileri önlenmiş olur.
Sürdürüm tedavisinde ise buprenorfin, eroin ve diğer opiyatlara duyulan aşermenin azalmasını sağlar. Alınan buprenorfin dozu artırılsa dahi oluşan tavan etkisi nedeniyle öfori oluşturmaz, ancak yeteri kadar reseptörü aktive ettiği için kişinin “normal” hissetmesini sağlar.
Suboxone’un içinde bulunan nalokson ise mü reseptörlerine ters etkiye sahiptir. Yani bu reseptörleri aktive eden ajanların bağlanmasına engel olmaktadır. Dilaltı yolla kullanıldığında bir etkisi yoktur. Ancak eğer damar yolu ile kullanılacak olursa etkisi görülür ve şiddetli çekilme belirtileri ortaya çıkarır.

Suboxone Hakkındaki Diğer Yazılar :